Wat God Doen

God vorm ons deur Sy Woord en Gees om met ‘n passie vir God en ‘n hart vir mense en die skepping te lewe.

Wat God wil hê ons moet doen

Om die unieke behoeftes van dowes te erken en hulle via verhoudings met die bediening van die evangelie, pastorale terapie en opleiding in lewensvaardighede te bemagtig. God wil ook hê dat ons gemeentes moet help om by ‘n bediening aan dowes betrokke te raak.

Image4

Webtuiste – Wat doen D³?

D³ het ontstaan nadat Erik de Waal vir 15 jaar as ‘n voltydse sendeling in die bediening aan Dowes, ondervind het dat ‘n groot meerderheid van Dowes in Suid-Afrika en ander wêrelddele, dit nodig het om met die Evangelie bereik te word asook intense trauma versorging.

Gedurende 2008 het D³ Dowes begin bereik deur middel van Kliniese Pastorale Terapie(berading) , sowel as Christelike evangelisasie.

Hierdie Dowes is dikwels diegene wat nooit skool toe gegaan het nie, ongeletterd is en gevolgliknie die Bybel kan lees nie. My ondervinding is dat meeste van hierdie dowes nog nie die Evangelie gehoor het nie, of ‘n eie verdraaide interpretasie daarvan het.

Hoe doen ons dit?

D³ is ‘n nie-winsgewinde organisasie en afhanklik van individuele skenkings om hierdie onbereikte Dowes, vanuit ons basis in Gordonsbaai, te bereik. Uitreike vind plaas vir periodes van twee weke lank, gedurende elke maand van die jaar.
Die proses behels: die opspoor van Dowes, persoonlike besoeke, Die aanleer van kommunikasie vaardighede, vertrouïngsverhoudings bou en uiteindelik die Pastorale versorging te bedien.

Wanneer die Dowe gereed voel om in te skakel by ander Dowes in hullle nabye omgewing of by ‘n horende Christelike gemeenskap, kerke, instansies, help ons hom/haar met daardie tipe bemagtiging.

Ons hoogste doel met Dowes is om geestelike volwassenheid te bereik.