Archive for April, 2008

PostHeaderIcon NUUSBRIEF APRIL 2008

Dit was regtig ‘n maand van baie gebeure in ons bediening met D³ (Deaf Dream Development).
In tye soos hierdie word ek besonders bly Fillipense 4:4 “wees bly in die Here”. Dan weet ek alhoewel hierdie gebeure soms moeilik en vol lyding is, staan ons nie alleen nie, God is ook daar teenwoordig in ons lyding !!!
Sommige van julle het dalk ook al by die punt kom waar jy vra “wat maak ek hier”. Juis vanoggend weer ontvang ek ‘n dowe persoon wat net wil kom vertel wat onlangs tydens sy siektetoestand met hom gebeur het. Die beeld wat hy gebruik het was “Die Breë en die smal weg”.
Die uiteinde van ons gesprek was dat hy kan glo en weet dat hy nou reeds aan Christus behoort asook om so te leef (nie as ‘n goeie mens nie) as ‘n getuienis van hoop om by daardie hemelpoort aan die einde van die “weg” in te gaan.

Vroeg in April het ek na Pretoria gegaan om ‘n meer betroubare motor te koop van my suster. Oppad terug het ‘n ander motor bestuurder my op die geelstreep verbygegaan en met my gebots en my motor het gerol. Die motor is onherstelbaar. Ons vertrou en is weer op die uitkyk vir ‘n geskikte motor.
Ongelukkig het my gehoor apparate tydens die ongeluk in die slag gebly. Ek moes baie van my afsprake en uitreik-programe kanselleer daaroor.. Dit het my laat besef hoe afhanklik gestremde (dowe) mense is van sekere items om in die hoofstroom te kan funksioneer.

Die motorongeluk het ‘n invloed op my uitreike gehad en sommige daarvan moes verkort word. Ek was verbaas om te sien dat, ten spyte van die minder tyd, daar steeds posetiewe resultate was. Op die spesifieke uitreik, oor ‘n langnaweek van 4 dae na Wupperthal omgewing, was ‘n slegte grondpad. Ek hou beslis nie van 4×4 roetes nie maar hier het ek my midde in so ‘n situasie bevind. Uiteindelik het ons ‘n dowe vrou in haar 20’s ontmoet wat nog nooit skoolgegaan het nie en dus nie die Bybel kan lees nie. In sulke tye besef ek dat God ons roep om deur D³ te fokus op die enkele dowe wat in “afsondering” leef.

 

Met die volgende uitreik in Mei gaan ek tyd inruim om die “10 nuwe dowes” weer te besoek en die moontlikheid ondersoek om hulle op ‘n manier by mekaar te bring. Dit gaan dalk nie maklik wees nie, en ons bid dat God dit vir ons moontlik sal maak. Dis werklik nodig dat daar eenheid sal wees vir hulle wat weens hul doofheid ook geestelik-vervreemd geraak het.

Die petrol prys styging raak ons almal, dit raak veral die bediening van D³.   Ons moes inkortings maak op die kilometers wat ek ry om dowes te gaan besoek. Daarom het ek besluit om twee derdes van 2008 se program te staak. Eintlik is die afskaal in ons beplanning ‘n verligting, want die uitreikwerk aan dowes in die Matsikama, Namakwaland en Hantam streek het al meer intens geword.
Dis jammer dat ons die Here se werk moes inkort omdat daar ‘n sekulêre swaard oor ons koppe hang. Maar ek het gou besef dat God hom nie daardeur laat beperk nie. Hoewel Hy toelaat dat ons afskaal, is dit dalk juis Sy Wil sodat ons ekstra tyd beskikbaar het om meer spesifiek te fokus op die geestelike versorging van hierdie 10 onbereikte dowes.
My ervaring is dat ek nie net gewoonweg met hierdie dowes kan gesels nie. Daar moet ‘n intense verhouding met hulle gebou word om sodoende hul taal en kultuur aan te leer. Dit neem baie tyd om hierdie mense se vertroue te wen en hul behoeftes te verstaan. Ek bid vir wysheid van God hoe om aan hierdie 10 onbereikte dowes die liefde van Jesus, op hulle manier, verstaanbaar te maak.
Daarom is on nou dankbaar vir meer tyd om in die besonders by hierdie mense uit te kom.

Ons is dankbaar vir :
Dat God ons gebede verhoor het en dit moontlik gemaak het om reeds 10 onbereikte dowes te kon vind.
Ek loof die Here dat ek nie ernstig beseer is in my motorongeluk nie.
Vir Morne wat ons webblad behartig het op sy onkostes en ons bid dat die Here hom verder sal seën in sy maatskapy.

D³ benodig steeds :
Medewerkers om deel van D³ se span te word.
Finansies vir die vragmotor wat ons wil aankoop vir R80 000.
Uitreikspanne om te kom ervaar wat die werk van D³ behels.

Nuusbriewe
Soek