Graag wil ons die volgende bedank:

Deo Gratias Trust – Mnr. C. van Heerden (Bediening mobilisering)
Somerset-Wes Kwikspar – Mnr. T. Espost (Gesinsondersteuning)
Prof. Daniël Louw en Huisgesin (Gehoor aparaat skenking)
Mike Prinsloo – EEzy I.T. Solutions (Webmaster)
NG Strooidakkerk (Stuurder Gemeente)
NG Kerk Lutzville (Fondse)
NG Kerk Loeriesfontein (Emosioneel en Fondse)
Ds. M. Oosthuizen – Roodekrans (Bewusmaking, Emosioneel en Fondse)
Huis Vergenoeg – Paarl (Gebed en Gesinsondersteuning)
Bar-B-Que Distributors (Fondse en Vriendskapverhouding)
Team – Erna Vauqlin (Verteenwoordiger en Fondse)
Ageless Way – Heila (Fondse)
Jepsa – Ockie Grundling (Wysheid en Bystand)
Rita de Waal (‘n Moederhart, begrip, gebed en hulp wanneer nodig)
Petrus Wiese (Vriendskap en Gesinsondersteuning)
Werner Redelinghuys (Tydelike waarnemende projekbestuurder)

Aan diegene wat nie hier bo genoem is nie en steeds sowel as voorheen betrokke was, wil ons ook ‘n besondere dankie sê vir julle bydraes en ondersteuning..