Archive for the ‘Uncategorized’ Category

PostHeaderIcon Nuusbrief Desember 2009

                                                                                             SENDING VIR DOWES

MATZIKAMA  DOWES :  NUUSBRIEF   2009

As ek terugkyk op hierdie jaar dan is ek vol vreugde oor wat bereik is. Ja, daar was tye dat dinge nie beloop het soos beplan was, maar uiteindelik is die beoogde doelwit bereik. Dink gerus aan ‘n prentjie soos ‘n kronkelpad berg op wat vol losklippe besaai lê.

Doelwit vir die jaar:
My doelwit vir 2009 was om te fokus op verafgeleë dowes van die platteland, spesifiek die Matzikama-streek (Clanwilliam, Lambertsbaai, Lutzville, Vredendal, Klawer, Van Rhynsdorp.)  Een van die hoofredes was om meer verantwoordelik te werk te gaan met fondse van gewillige donateurs en daarom die dowes te groepeer vir samekomste.

Sinvol vorentoe:
Om met dowes geestelik te werk is nie bloot outomaties nie. Dit verg ‘n intense verstaan van hul taal en kultuur. Dowes in die Matzikama streek het nie ‘n homogene gebaretaal nie en dis werklik moeilik om sinvol te kommunikeer. Deur saam te eet en probeer praat oor die natuur was my enigste uitkoms om elke individuele dowe se taal te probeer verstaan. Uiteindelik kon ek deur lyftaal en emosies waar te neem, meer empatiek wees. Die vertroue is gebou en ek kon my medemens met liefde van Jesus ondersteun.
Drankmisbruik is ‘n groot probleem by hierdie gemeenskappe en ek kon die lyding sien waardeur hierdie dowes gaan. Van die hele jaar se omgee kan ek van een persoon getuig, wat op sy manier vertel, dat hy besef sy lewe moet verander. Daarom kan ek net die Here loof toe ek 5 maande later hoor dat hy wel tot insig gekom het en daarna streef om vry te kom van daardie binding op sy lewe.

Beloop van 2009:
Intussen ook, vir die eerste paar maande van 2009, het ons voort gegaan om Dowes in die Matzikama streek te bereik, met die verlengings befondsing wat vir ons beskikbaar gestel was.
Hier tydens het die idee van ‘n Sendingstasie vir Dowes in die Matzikama streek opnuut prominent geword.   In ons navorsingsproses hiervoor, het dit duidelik geword dat daar baie onbenutte staatsgrond beskikbaar is om te gebruik vir hierdie doel.  Die Here het 2 besondere persone vanuit die Paarl oor ons pad gebring, Ockie en Handre wat hierdie prosesse in terme van Landbou en Politiek verstaan.  Hierna was die volgende paar maande belaai met afsprake om die grondhervormingsproses aan die gang te sit om ‘n nuwe uitkoms vir Dowes te vestig in terme van landbou, maar in ons hoedanigheid sal dit wees in terme van Sending en Mensbemagting van Dowes in die Matzikama streek. 

Oop en toe deure:
Noudat ek terug dink oor 2009, kon ek ervaar hoe die Here ons begelei het en party deure toe gemaak het sodat ons die beter pad volgens Sy Wil kon ontdek, want allereers gaan dit hier oor Sy Koningkryk.  Sodoende was dit ook ‘n manier waardeur mense betrokke kon raak.  Nou kan ek getuig hoe die leiding van die Heilige Gees deur mense gewerk het met skenkings, raad en advies. Te veel om hier op te noem, vir die tot stand koming van die Sendingstasie/plaas. 

Uiteindelik na maande se onderhandelinge met die staat, politiek, waterwese, het die tyd aangebreek dat ons kon verhuis na Lutzvile (340 km noord van Kaapstad langs die Weskus).
Hoewel die verhuising na Lutzville ‘n geweldige groot uitdaging was, was dit steeds die regte besluit.  Die getuienisse wat hiermee gepaard gaan onderstreep 100% ons besluit.
My begeerte sou regtig wees om elkeen van julle persoonlik te besoek en hierdie ervaringe oor te dra, want die “detail” sal duidelik getuig van ‘n Roeping wat op dreef gekom het.

Wat het gebeur? 
Die sendingprojek vir Matzikama Dowes word in kort G-B (Gebare Boere) genoem. Ons bid egter daaroor of ons miskien die naam moet verander na MDA (Matzikama Deaf Agri).  Wanneer die opkomende Dowe boere projek goedkeur is, sal ons 2730 hektaar staatsgrond beskikbaar hê vir die projek.  Dit is natuurlik ‘n kaal stuk grond met gedeeltelike omheining. Dit sal ‘n enorme uitdaging wees om boerdery aktiwiteite vir Dowes daar te vestig.
Ons glo die projek moet voortgaan ongeag die struikelblokke totdat ons ‘n fisiese standplaas het waar sending(plaas) vir Dowes kan funksioneer.  Die nodige aansoeke en dokumente is ingedien by die Departement Landbou en ons vertrou dat ons gedurende Januarie 2010 ‘n antwoord gereed sal he.  Dit is duidelik dat die grondhervormingsproses vir Dowes nog maande kan duur, daarom het ons besluit om die grond voorlopig te huur terwyl die prosesse aan die gang is.  Ook hierdie kontrakte is ingedien en vra ons dat julle saam met ons sal bid dat dit spoedig amptelik toegestaan sal word. 

Mura:
Dit is ‘n baie ou huis, 60 jaar plus wat vir 8 jaar leeg gestaan het.  Vandaar dan die naam Mura (verlate) vir die huisie.  Om die huis leefbaar te maak, is ‘n geweldige uitdaging want die vlêrmuise het die huis as hul eie koningkryk oorgeneem. As gevolg van die erge reuk van vlêrmuis mis en urine moes ek die plafon uitbreek en die balke afskuur en behandel om van die slegte reuke ontslae te raak.  Dis ongelukkig steeds nie suksesvol.
Vir die begin periode was die uitdaging groter as wat ons verwag het om die huis leefbaar te maak. Marénella en Marietjie moes teruggaan na Gordonsbaai vir haar Graad 1 skooljaar.
Enige hulp of raad om Mura meer leefbaar te maak, sal vir ons van groot waarde wees.
Die rede waarom ons so op hierdie huis fokus, is omdat die ligging daarvan perfek en naby die staatsgrond geleë is wat ideaal is vir die plaas- en sendingprojek.

Uitreikspanne:
In die Matzikama streek is 1020 Dowes met geen kerk, sonder ‘n geestelike leier, en dus geen samekoms plekke.  Dis nodig om intense bewusmaking te kweek.  Erik alleen kan nie hierdie taak verrig nie, ons het medewerkers, oud en jonk, vir uitreikspanne, dringend nodig.
Ten minste 6 uitreikspanne gedurende 2010 sal nodig wees.
Spanne van minimum 4 persone tot maksimum 8 persone, tog, ons sal enige maksismum getal waardeer. Ons is tans ingerig om ‘n span van 8 lede te akkomodeer.

Omdat Matzikama Dowes ‘n beperkte tot geen gebare stelsel het, moet ons hoofsaaklik fokus op werkspanne om Mura en Plaasbedrywighede in die wegspringblokke te kry.
Kom werk en bedien God se koningkryk, maar kom ontspan ook;  die see is 30 km en die berge 35 km vanaf ons basis.

(interessant hoor, 1020 Dowes vir die jaar 2010)

Doelwitte vir 2010:
Soos reeds genoem, is ons in afwagting dat die dokumentasie vir G-B afgehandel moet word en daarna sal die res van die plaasbedrywighede begin.  Tot dan sal fokus op ‘n manier om dowes van die Matzikama streek te groepeer sodat ons hulle meer effektief kan bereik. 
Naby Mura is ook ‘n klein geboutjie van 10 m x 3 m wat ons graag as ‘n kerkie wil inrig vir Dowes.  Dit sal heel moontlik eers na die druiwe pars seisoen kan realiseer.

Om met Dowes te werk in die Matzikama streek beteken ook dat ons baie op ander boere se plase in kontak sal kom met die gemeenskap.  Ons sal dus ook by die Amos projek betrokke raak om ons tyd nuttig te gebruik wanneer ons nie by Dowes betrokke is nie. 

Vanaf 18 Januarie 2010 gaan ons ‘n groot deel van die beging van 2010 gebruik om fondswerwing by gemeentes en individue te doen.   Graag wil ons van ons vriendskapsbande gebruik maak om hierdie bediening wyer te bemark. Ons nooi jou uit om as medewerker (fondswerwer) ook by hierdie unieke projek van dowes betrokke te raak.

Benodighede:
Ons besef ons lys van benodighede is buitengewoon lank, maar die impak van hierdie unieke bediening verplig ons om spontaan die lys met julle te deel.  Daarom dankie aan die wat reeds betrokke begin raak het. Die lys is as volg:

Vir Mura:
Klerekaste
Kombuiskaste
Geyser
Enkelbed matrasse
Lugrelaar (aircon)
Afdak vir parkering
Kontainers (6 m of 12 m) vir stoorplek – daar is geen motorhuis nie

Vir die G-B Sendingplaas:
Om mee te begin het ons groot advertensie borde nodig langs die hoof teerpadroete.
Plaasbakkie
Trekker
Alle denkbare plaasimplemente vir lusern-, skaap- asook vrugte boerdery
Kragopwekker en elektrisiteit opknap en aanlegging
Gereedskap
Opgaar watertenke, pype en pompe
Draad en pale
Matrasse (enkel, dubbel of driekwart)

Kerkie:
Rekenaar en ander Tegnologie om Dowes te bedien met visuele effekte
Kerkbanke en bekleedsel of spons en materiaal vir die maak daarvan
Kragopwekker
Afdak

Uitnodiging en Gebedsversoeke:
Graag nooi ons belangstellendes om vir ons te kom kuier en persoonlik saam met ons te bid, beplan, ervaar sodat julle verder kan gaan vertel. 

((Sms, epos of ‘n briefie in die pos is altyd welkom))…. 

Neem asb deeglik kennis van die volgende bladsy….

Vriende  van 2009 ,  Ek wil julle almal graag so bedank:
Deo Gratias Tust : daar was altyd ‘n ekstra Myl wat julle geloop het om ons projek te mobiliseer. Deur die jare het julle vir my soos ‘n eie-huisgesin geword.
Lorwa : Johan jy sal nie glo watter deure jy oopgemaak het vir Matzikama-Dowes projek.
Strooidakkerk: vir fondse, met ‘n lieflike geur van dankbaarheid aan Huis Vergenoegd.
Jurie: en sy huisgesin het as projekleier deur die jaar altyd ore gehad vir ons Sending.
Johan de Lange: ‘n man wat nie sy belofte verbreek het om my trek te behartig nie.
Roodekranskerk: sjoe so baie name om hier in tevoeg, dankie oom Steve,Tinus, ds. Muller en kollegas, Willie, Kobus, mev. Marais.
Ockie: ‘n krokkedil kan nie so deeglik byt soos Dr. Grundling nie. My vriend jou bystand het my verstom.
Handre: die ou is eenvoudig net anders (uitstekend, beskikbaar, passievol) jy verdien ‘n Jesus-Kroon my maat.
Marius Kotze: versorging van registrasie van ons npo (D3) Deaf Dream Development.
Marius Voster: hy’t alles oor-en-oor vir my verduidelik totdat ek verstaan. Dankie manne !
Marius du Randt: niemand kon hierdie jaar met ‘n breër glimlag as jy inspring saam met ons.
Erie: en Poppie se liefdevolle ondersteuning in tye wanneer ek “huisloos” was, roer my hart.
Claude: “hoe-sê” toe almal begin om die jaar af te sluit, het hy ingespring om ons uit te help.
Johan Booysen: sonder jou sou my projek nie betekenis en rigting kon vind nie.
Alro v/d Spuy: kyk broer jy kan organise hoor, ek was gek na jou styl van dinge doen.
Ritz : og, ai, sorry, nog ‘n telefoonoproepie asb… waar kry jy al die geduld met ons ?
Oom Frikkie: jou bydra om ons sending-huisie leefbaar te maak laat my lekker slaap.
Ma Rita: ‘n ma wat my altyd sal laat dink aan die vrou wat die 1 muntstuk ingegooi het……
Jaco: elke inloer, elke brokkie inligting, elke goeie wenk, wat jy kom deel het, was kosbaar.
Johan Lutz: ‘n uur se werk het jou ‘n dag gekos, tog het jy aangehou om uit te help, skerp jy!
Manie: altyd wanneer ek ‘n trekker benodig het was jou wiele aan die rol, my skool-tjom.
Mike: sekonde vir sekonde hou jy my website instand, mag jou maatskapy oortref word.
Marietjie: as ek ore kon koop vir iemand, sal ek graag joune wil laat rus vir nog belwerk.
Chris: dinge was nie altyd outomaties gedoen, jy was voortdurend gefokus met ons reëlings.
Oom Theo:  Jy was nie sommer net ‘n gewone winkellier nie, jy was vir ons ‘n spesiale uitkoms in noodsaaklike tye.
Dr. Leon Odendal: Ek was siek en jy’t intens gefokus om my gesond te maak, dankbaar.
Marénella: dankie dat jy altyd orals saamgery het wanneer pappa na vervelige afsprake gegaan het. Dit het my laat wonder of jy ‘n engel-maatjie gehad het in jou alleentye.

Laat berig:
Erik benodig dringend nuwe gehoorapparate ( NAIDA-5 model), vervangingsprys R110 000. 
Indien u fondse hiervoor wil skenk.

Nuwe adres:
Erik de Waal,  Posbus 101,  Lutzville,  8165.   www.deafdreamdevelopment.co.za
Met Jesus se liefde deel ek met julle: Eff.1.18-22.
Groete
ERIK DE WAAL

Verwysings: 

Ds. Muller Oosthuizen:  083 446 1912

Mnr. Tinus Pretorius: 082 817 0419

PostHeaderIcon NUUSBRIEF APRIL 2008

Dit was regtig ‘n maand van baie gebeure in ons bediening met D³ (Deaf Dream Development).
In tye soos hierdie word ek besonders bly Fillipense 4:4 “wees bly in die Here”. Dan weet ek alhoewel hierdie gebeure soms moeilik en vol lyding is, staan ons nie alleen nie, God is ook daar teenwoordig in ons lyding !!!
Sommige van julle het dalk ook al by die punt kom waar jy vra “wat maak ek hier”. Juis vanoggend weer ontvang ek ‘n dowe persoon wat net wil kom vertel wat onlangs tydens sy siektetoestand met hom gebeur het. Die beeld wat hy gebruik het was “Die Breë en die smal weg”.
Die uiteinde van ons gesprek was dat hy kan glo en weet dat hy nou reeds aan Christus behoort asook om so te leef (nie as ‘n goeie mens nie) as ‘n getuienis van hoop om by daardie hemelpoort aan die einde van die “weg” in te gaan.

Vroeg in April het ek na Pretoria gegaan om ‘n meer betroubare motor te koop van my suster. Oppad terug het ‘n ander motor bestuurder my op die geelstreep verbygegaan en met my gebots en my motor het gerol. Die motor is onherstelbaar. Ons vertrou en is weer op die uitkyk vir ‘n geskikte motor.
Ongelukkig het my gehoor apparate tydens die ongeluk in die slag gebly. Ek moes baie van my afsprake en uitreik-programe kanselleer daaroor.. Dit het my laat besef hoe afhanklik gestremde (dowe) mense is van sekere items om in die hoofstroom te kan funksioneer.

Die motorongeluk het ‘n invloed op my uitreike gehad en sommige daarvan moes verkort word. Ek was verbaas om te sien dat, ten spyte van die minder tyd, daar steeds posetiewe resultate was. Op die spesifieke uitreik, oor ‘n langnaweek van 4 dae na Wupperthal omgewing, was ‘n slegte grondpad. Ek hou beslis nie van 4×4 roetes nie maar hier het ek my midde in so ‘n situasie bevind. Uiteindelik het ons ‘n dowe vrou in haar 20’s ontmoet wat nog nooit skoolgegaan het nie en dus nie die Bybel kan lees nie. In sulke tye besef ek dat God ons roep om deur D³ te fokus op die enkele dowe wat in “afsondering” leef.

 

Met die volgende uitreik in Mei gaan ek tyd inruim om die “10 nuwe dowes” weer te besoek en die moontlikheid ondersoek om hulle op ‘n manier by mekaar te bring. Dit gaan dalk nie maklik wees nie, en ons bid dat God dit vir ons moontlik sal maak. Dis werklik nodig dat daar eenheid sal wees vir hulle wat weens hul doofheid ook geestelik-vervreemd geraak het.

Die petrol prys styging raak ons almal, dit raak veral die bediening van D³.   Ons moes inkortings maak op die kilometers wat ek ry om dowes te gaan besoek. Daarom het ek besluit om twee derdes van 2008 se program te staak. Eintlik is die afskaal in ons beplanning ‘n verligting, want die uitreikwerk aan dowes in die Matsikama, Namakwaland en Hantam streek het al meer intens geword.
Dis jammer dat ons die Here se werk moes inkort omdat daar ‘n sekulêre swaard oor ons koppe hang. Maar ek het gou besef dat God hom nie daardeur laat beperk nie. Hoewel Hy toelaat dat ons afskaal, is dit dalk juis Sy Wil sodat ons ekstra tyd beskikbaar het om meer spesifiek te fokus op die geestelike versorging van hierdie 10 onbereikte dowes.
My ervaring is dat ek nie net gewoonweg met hierdie dowes kan gesels nie. Daar moet ‘n intense verhouding met hulle gebou word om sodoende hul taal en kultuur aan te leer. Dit neem baie tyd om hierdie mense se vertroue te wen en hul behoeftes te verstaan. Ek bid vir wysheid van God hoe om aan hierdie 10 onbereikte dowes die liefde van Jesus, op hulle manier, verstaanbaar te maak.
Daarom is on nou dankbaar vir meer tyd om in die besonders by hierdie mense uit te kom.

Ons is dankbaar vir :
Dat God ons gebede verhoor het en dit moontlik gemaak het om reeds 10 onbereikte dowes te kon vind.
Ek loof die Here dat ek nie ernstig beseer is in my motorongeluk nie.
Vir Morne wat ons webblad behartig het op sy onkostes en ons bid dat die Here hom verder sal seën in sy maatskapy.

D³ benodig steeds :
Medewerkers om deel van D³ se span te word.
Finansies vir die vragmotor wat ons wil aankoop vir R80 000.
Uitreikspanne om te kom ervaar wat die werk van D³ behels.

PostHeaderIcon NUUSBRIEF MAART 2008

Alhoewel ons reeds ‘n paar nuusbrokkies uitgedeel het, is hierdie ons amptelike nuusbrief van D³. 

Stigting:  Deur my roeping loof ek Jesus en wil ek eerstens vertel wie D³ presies is.

Na vyftien jaar in die bediening, spesifiek aan Sending vir Dowes, word ek, Erik, gelei om meer spesiale werk te doen vir Dowes. Vir daardie doel, stig ons die Nie-winsgewinde organisasie, Deaf Dream Development. Ons noem dit ook sommer kortliks D³, want dit wys so maklik in gebaretaal.

Ons fokus sal altyd Sending aan Dowes op die Platteland wees, maar met die ontstaan van D³, sien ek ook duidelik dat Dowes van die Platteland baie verskilende trauma situasies het.  Daarom is die funksie van D³ ook terapeutiese versorging van Dowes tydens die proses van my Sending-uitreike.

Ons wil daarom ook alle vrywilligers en medewerkers wat insig en hulp verleen het vir die registrasie en tot standkoming van D³, uit opregte Jesus-liefde bedank.

Span:    Sending vir Dowes is reeds agt jaar ingeskakel by die NG Strooidakkerk. Die Strooidakkerk is Erik se enigste uitstuur gemeente en ons is baie bly dat hulle my ondersteun het in hierdie bediening vir Dowes. Ook in hierdie tyd is ons dankbaar vir Jepsa, ‘n organisasie van Ockie Grundling, met sy onbaatsigtige bydrae.  Laastens, maar nie die minste nie, ons dankbaarheid aan die Deo Gratias Trust wat deur die jare getroue ondersteuning, intense sorg asook in diepe-omgee by ons betrokke was, veral nou in 2008 met die mobilisering van D³.

Gou het ek besef alleen kan ek nie die werk doen nie. Die Here het medewerkers gestuur om deel te word. Ek stel die span van D³ soos volg bekend:

Direkteur:  Erik. 

Pojekbestuurder:  (tydelik vir 5 maande) prop. Werner. 

Projekleier:  Jurie.

Sekretaresse:  Marietjie.

Maatskaplike werkster:  Leana.

Verteenwoordiger:  Erna.

Medewerker:  Hendrika, oom Conradie en sy huisgesin, Rita,….. (Hou die nuusbrief dop en volgende keer sien jy ‘n mooi foto van elkeen).
Vra Jesus of jou naam ook volgende keer hier geskryf kan word.
Ons verwelkom enige persoon wat voel dat die Here hulle by D³ wil betrokke maak.  Jy is werklik baie welkom om jou insig en hulp te kom aanbied.

DIE WERK BEGIN.  Eerste Uitreik:

(Overberg + Breërivier)

Uiteindelik kon ek onder die naam, D³ die twee uitreike na Dowes op die Platteland doen.  Die eerste uitreik was gedurende Februarie in die omgewing van Montagu en Barrydale.

Omrede dit na soveel jare weer my eerste uitreik was, was daar baie veranderinge en aanpassings wat gemaak moes word en dit was moeilik om weer die Dowes te vind, want party van hulle het intussen verhuis. Ander dinge wat die uitreik moeilik gemaak het, was die verskil in kommunikasie en kultuur waarin ons mekaar soms verkeerd verstaan.  Om weer opvolgwerk en kontak te maak met Dowes was ‘n interessante uitdaging.  Dit het my veral opgewonde gemaak om te sien hoe graag Dowes as ‘n groep wil bestaan.  Dit was fantasties, en ek loof die Here elke keer, as ek die verligting op die gesigte sien wanneer ek die proses van bewusmaking en aksies met hulle deel.

Die groepie van agt Dowes wat ek in die verlede in Barrydale bereik het was steeds daar. Die ontvangs was aangenaam en vriendelik.  Ja, die kommunikasie was baie gebroke omdat meeste van hierdie Dowes nog nooit op skool was nie en daarom nie kan lees of skryf nie en beperkte gebaretaal het.  Gevolglik kon hulle nog nie die Bybel lees nie.  Min van hulle het daarom nog nie die Evangelie ontvang nie.

My doelwit was om eerstens ‘n goeie verhouding te bou sodat ‘n her-opvolg besoek moontlik gemaak kan word.  Net voordat ek daar weg is, wou ek darem ten minste iets geesteliks bring.  Toe ek vra of hulle vir Jesus ken, was die antwoord, duidelik “ja”.  Ek vra toe myself, wat maak ek dan nog hier as hulle dan reeds vir Jesus ken?  Maar een horende persoon wat die gesprek gevolg het, sê nee, die Jesus waarvan hulle praat is op televisie, die staatspresident. Dit beteken party van hulle verstaan dit so: “Jesus is bo mense en hy voorsien, die staatspresident is die hoof van ons land en hy voorsien, so is die staatspresident op televisie dan Jesus”.

DIE WERK VORDER. Tweede Uitreik:
(Namakwaland)
Alhoewel dit ‘n baie taai en uitputtende uitreik was, was dit baie suksesvol in terme van die hoeveelheid nuwe Dowes wat aan D³ uitgewys is en wat ek kan bereik.  Die oggend van my vertrek hier uit Gordonsbaai sak ‘n reenbui uit en feitlik al my bagasie in die voertuig is deurnat.  Die nat bagasie asook ander dinge wat daarna volg, veroorsaak dat ek toe eers twee dae later kon vertrek.
So al in die reis padlangs, het dit my verbaas oor die reaksie op D³ se logo op die deur van die bakkie.  Sonder dat ek daarvoor gevra het, het verskeie mense my genader met besonderhede van waar ek hulle dorp se Dowes kon vind.  Met hierdie informasie kon ek verder ry na dorpe soos, Koekenaap, Bitterfontein, Garies asook Doringbaai. In totaal was dit agt “nuwe” Dowes.
Met nadere ondersoek vind ek weereens dat ook hierdie Dowes geen of beperkte skoolonderrig het.  Gevolglik was die kommunikasie weer ‘n kwessie, maar dit was gou duidelik dat hierdie mense terapeutiese sowel as Geestelike versorging benodig. Daarom is ek bly dat ek nou ook deurmiddelvan D³ hierdie pastorale versorging kan doen.

Ek loof die Here vir mense soos Poppie de Waal van Lutzville.  Sy het my verstom met hoeveel bewusmaking sy gedoen het deur net te getuig van hierdie bediening van D³ aan Dowes op vêr afgeleë dorpe.  Deur haar doelbewuste pogings, kon ek vier van die agt Dowes vind.
Soos wat ek die inligting van Poppie op gevolg het, het dit my 200km verder na ander dorpe geneem.  Ek ken nie al die grondpaadjies nie en moes baie heen-en-weer ry om by die regte plekke uit te kom. Dit het baie tyd geneem en ek kon nie werklik genoeg tyd saam met die Dowes hê nie.

Na ‘n week op die grondpaaie van Namakwaland wat in ‘n swak toestand is, begin my bakkie probleme gee.  Vir die tweede maal op hierdie uitreik, besef ek die bose is hier en besig om God se Koningskrykswerk aan Dowes te infiltreer.  Op ‘n Saterdagmiddag om 15:00 op ‘n afgeleë, stamperige grondpad, 20 km van die naaste mense, kom my voertuig tot stilstand.  Ek oorweeg verskeie opsies.  Die eerste natuurlik gebed.  Die tweede gedagte was om die pad te voet in hierdie hitte verder te stap, maar nee, ek besluit om die bakkie teen ‘n klein afdraend ‘n “running start” te gee.  My plan slaag en ek bereik Koekenaap.  My suster, Charlotte, het ‘n verassende plan en sy gaan klop aan by die woning van ‘n parte winkel.  Met ‘n nuwe battery is ons daar weg.  Later sou ons uitvind die battery bied nie die oplossing.  Maar ek moes voortgaan, want Sondagoggend het ek ‘n besoek aan Loeriesfontein.
Ek bereik die dorp en … “my naam is skoon” !!!  Was jy al op Loeriesfontein?  Laat my toe om hierdie woorde te skryf.  Vir my is dit gemeentelede met omgee, begrip, en ondersteuning wat baie situasies wil oorbrug.  Die kwessie van my voertuig bereik heelwat ore en ‘n pragtige familie bied my huisvesting aan tot die volgende dag.  Op die manier vertoef ek langer en kry geleendtheid om nog meer te kan getuig van D³ se doelwit.
Met die nodige tegnologie bereik ek weer Vredendal.  Daar aangekom los die auto-elektrisiën al sy werk toe hy die bakkie se logo lees.  Na ‘n vinnige ondersoek herstel hy die probleem.  Sy volgende woorde was:  “dis gratis meneer, doen jy net voort met hierdie goeie werk”.

Wat leer ek hieruit?  ‘n Mens sou nou dink dat hierdie meganiese probleme met die voertuig ‘n gesukkel was, maar nee, ek het ondervind ons denke, tyd, bedoeling en beplanning is nie altyd God se plan met insidente soos hierdie nie.  Hierdie gebeure het juis mense betrek en bewus gemaak van Sy Koningkrykswerk.  Maar nog meer, met my terugkeer na Lutzville, was die tydsberekening perfek vir afsprake wat ek die vorige week nie kon afhandel nie.  
In die laaste paar dae van die uitreik het ek besef dat daar nog so baie werk is wat ons vir die Here kan doen.  Nog soveel mense om te bereik.  Ek weet nou dat:  “As al die volke en nasies bereik is, dan sal daar nog Dowes daarbinne ook wees wat bereik moet word”.  Dowes is ook deel van God se Koninkryk, ons is daarom nou tot verantwoordelikheid geroep om iets hieraan te doen.

Met my tuiskoms in Gordonsbaai na twee weke se uitreik, was ek diep binne myself tevrede met wat bereik is en ek loof die Here vir die sukses wat behaal is.
Vir April beplan ek geen uitreike nie, want daar is nuwe beplanning en administrasie wat deur gewerk moet word vir die volgende uitreik in Mei.  Alleen kan ek dit nie alles doen nie.  Ons hier by D³ is dus wagtend op jou as medewerker.

BENODIG:
Ja ons het behoeftes om hierdie werk te doen.  Sien die lys hieronder en kyk of daar iets is waarmee jy gemaklik voel om mee te kan help.
* Venootskappe met elke ander kerk
* Medewerkers, om te help met bewusmaking van D³
* Skryfbehoeftes (ink en papier vir drukker) en pamflet/nuusbrief verspreiding.
* Kantoortoerusting en tegnologie instandhouding.
* Petrol/diesel vir die groot afstande wat ek na Dowes op die platteland moet ry.
* ‘n 8 of 10 ton vragmotor
* 6 meter vraghouers, of staal waarmee ons kontainers kan bou.
* ‘n Argitek en boumateriaal vir die basis van D³ in Gordonsbaai.
* Versorging vir my gesin en huishouding

VERWYSINGS:                                                                                                                                 Indien jy meer wil weet van wie D³ is en wat ons doen, kontak gerus hierdie persone:
Ds. Fanie Kriel (NG Strooidakkerk Paarl).                                                                                    Mnr. Conradie van Heerden (Deo Gratias Trust).                                                                          Prop. Werner Redelinghuys (Projekbestuurder van D³ by NG Helderbergkerk).

Nuusbriewe
Soek