BEDANKINGS

Hiermee wil ons die volgende Donateurs bedank:

  • Mike Prinsloo
  • Erna Vauqulin
  • Innes Louw
  • Dr. PJ Pieterse
  • Tinus Prinsloo
  • Rita de Waal
  • Dries Henning
  • Pieter Nabal
  • NG kerk Strand
  • Hein Beukes

Baie dankie vir jul volgehoue ondersteuning en betrokkenheid.