BANK BESONDERHEDE

NPO Belastingvrystelling nr. IT2812/2009.

Rekening naam = DEAF DREAM DEVELOPMENT trust

Bank naam =  ABSA

Tak kode= 632005

Rekening nommer = 9270699937

Kontak D³

D³ uitvoerende Direkteur:
-Erik de Waal
Selfoon 082 057 4700 (sms alleenlik asseblief)
Tel: 021-856 3577
Faks: 0866 525374
E-pos: deaferik@gmail.com