PostHeaderIcon Nuusbrief Desember 2009

                                                                                             SENDING VIR DOWES

MATZIKAMA  DOWES :  NUUSBRIEF   2009

As ek terugkyk op hierdie jaar dan is ek vol vreugde oor wat bereik is. Ja, daar was tye dat dinge nie beloop het soos beplan was, maar uiteindelik is die beoogde doelwit bereik. Dink gerus aan ‘n prentjie soos ‘n kronkelpad berg op wat vol losklippe besaai lê.

Doelwit vir die jaar:
My doelwit vir 2009 was om te fokus op verafgeleë dowes van die platteland, spesifiek die Matzikama-streek (Clanwilliam, Lambertsbaai, Lutzville, Vredendal, Klawer, Van Rhynsdorp.)  Een van die hoofredes was om meer verantwoordelik te werk te gaan met fondse van gewillige donateurs en daarom die dowes te groepeer vir samekomste.

Sinvol vorentoe:
Om met dowes geestelik te werk is nie bloot outomaties nie. Dit verg ‘n intense verstaan van hul taal en kultuur. Dowes in die Matzikama streek het nie ‘n homogene gebaretaal nie en dis werklik moeilik om sinvol te kommunikeer. Deur saam te eet en probeer praat oor die natuur was my enigste uitkoms om elke individuele dowe se taal te probeer verstaan. Uiteindelik kon ek deur lyftaal en emosies waar te neem, meer empatiek wees. Die vertroue is gebou en ek kon my medemens met liefde van Jesus ondersteun.
Drankmisbruik is ‘n groot probleem by hierdie gemeenskappe en ek kon die lyding sien waardeur hierdie dowes gaan. Van die hele jaar se omgee kan ek van een persoon getuig, wat op sy manier vertel, dat hy besef sy lewe moet verander. Daarom kan ek net die Here loof toe ek 5 maande later hoor dat hy wel tot insig gekom het en daarna streef om vry te kom van daardie binding op sy lewe.

Beloop van 2009:
Intussen ook, vir die eerste paar maande van 2009, het ons voort gegaan om Dowes in die Matzikama streek te bereik, met die verlengings befondsing wat vir ons beskikbaar gestel was.
Hier tydens het die idee van ‘n Sendingstasie vir Dowes in die Matzikama streek opnuut prominent geword.   In ons navorsingsproses hiervoor, het dit duidelik geword dat daar baie onbenutte staatsgrond beskikbaar is om te gebruik vir hierdie doel.  Die Here het 2 besondere persone vanuit die Paarl oor ons pad gebring, Ockie en Handre wat hierdie prosesse in terme van Landbou en Politiek verstaan.  Hierna was die volgende paar maande belaai met afsprake om die grondhervormingsproses aan die gang te sit om ‘n nuwe uitkoms vir Dowes te vestig in terme van landbou, maar in ons hoedanigheid sal dit wees in terme van Sending en Mensbemagting van Dowes in die Matzikama streek. 

Oop en toe deure:
Noudat ek terug dink oor 2009, kon ek ervaar hoe die Here ons begelei het en party deure toe gemaak het sodat ons die beter pad volgens Sy Wil kon ontdek, want allereers gaan dit hier oor Sy Koningkryk.  Sodoende was dit ook ‘n manier waardeur mense betrokke kon raak.  Nou kan ek getuig hoe die leiding van die Heilige Gees deur mense gewerk het met skenkings, raad en advies. Te veel om hier op te noem, vir die tot stand koming van die Sendingstasie/plaas. 

Uiteindelik na maande se onderhandelinge met die staat, politiek, waterwese, het die tyd aangebreek dat ons kon verhuis na Lutzvile (340 km noord van Kaapstad langs die Weskus).
Hoewel die verhuising na Lutzville ‘n geweldige groot uitdaging was, was dit steeds die regte besluit.  Die getuienisse wat hiermee gepaard gaan onderstreep 100% ons besluit.
My begeerte sou regtig wees om elkeen van julle persoonlik te besoek en hierdie ervaringe oor te dra, want die “detail” sal duidelik getuig van ‘n Roeping wat op dreef gekom het.

Wat het gebeur? 
Die sendingprojek vir Matzikama Dowes word in kort G-B (Gebare Boere) genoem. Ons bid egter daaroor of ons miskien die naam moet verander na MDA (Matzikama Deaf Agri).  Wanneer die opkomende Dowe boere projek goedkeur is, sal ons 2730 hektaar staatsgrond beskikbaar hê vir die projek.  Dit is natuurlik ‘n kaal stuk grond met gedeeltelike omheining. Dit sal ‘n enorme uitdaging wees om boerdery aktiwiteite vir Dowes daar te vestig.
Ons glo die projek moet voortgaan ongeag die struikelblokke totdat ons ‘n fisiese standplaas het waar sending(plaas) vir Dowes kan funksioneer.  Die nodige aansoeke en dokumente is ingedien by die Departement Landbou en ons vertrou dat ons gedurende Januarie 2010 ‘n antwoord gereed sal he.  Dit is duidelik dat die grondhervormingsproses vir Dowes nog maande kan duur, daarom het ons besluit om die grond voorlopig te huur terwyl die prosesse aan die gang is.  Ook hierdie kontrakte is ingedien en vra ons dat julle saam met ons sal bid dat dit spoedig amptelik toegestaan sal word. 

Mura:
Dit is ‘n baie ou huis, 60 jaar plus wat vir 8 jaar leeg gestaan het.  Vandaar dan die naam Mura (verlate) vir die huisie.  Om die huis leefbaar te maak, is ‘n geweldige uitdaging want die vlêrmuise het die huis as hul eie koningkryk oorgeneem. As gevolg van die erge reuk van vlêrmuis mis en urine moes ek die plafon uitbreek en die balke afskuur en behandel om van die slegte reuke ontslae te raak.  Dis ongelukkig steeds nie suksesvol.
Vir die begin periode was die uitdaging groter as wat ons verwag het om die huis leefbaar te maak. Marénella en Marietjie moes teruggaan na Gordonsbaai vir haar Graad 1 skooljaar.
Enige hulp of raad om Mura meer leefbaar te maak, sal vir ons van groot waarde wees.
Die rede waarom ons so op hierdie huis fokus, is omdat die ligging daarvan perfek en naby die staatsgrond geleë is wat ideaal is vir die plaas- en sendingprojek.

Uitreikspanne:
In die Matzikama streek is 1020 Dowes met geen kerk, sonder ‘n geestelike leier, en dus geen samekoms plekke.  Dis nodig om intense bewusmaking te kweek.  Erik alleen kan nie hierdie taak verrig nie, ons het medewerkers, oud en jonk, vir uitreikspanne, dringend nodig.
Ten minste 6 uitreikspanne gedurende 2010 sal nodig wees.
Spanne van minimum 4 persone tot maksimum 8 persone, tog, ons sal enige maksismum getal waardeer. Ons is tans ingerig om ‘n span van 8 lede te akkomodeer.

Omdat Matzikama Dowes ‘n beperkte tot geen gebare stelsel het, moet ons hoofsaaklik fokus op werkspanne om Mura en Plaasbedrywighede in die wegspringblokke te kry.
Kom werk en bedien God se koningkryk, maar kom ontspan ook;  die see is 30 km en die berge 35 km vanaf ons basis.

(interessant hoor, 1020 Dowes vir die jaar 2010)

Doelwitte vir 2010:
Soos reeds genoem, is ons in afwagting dat die dokumentasie vir G-B afgehandel moet word en daarna sal die res van die plaasbedrywighede begin.  Tot dan sal fokus op ‘n manier om dowes van die Matzikama streek te groepeer sodat ons hulle meer effektief kan bereik. 
Naby Mura is ook ‘n klein geboutjie van 10 m x 3 m wat ons graag as ‘n kerkie wil inrig vir Dowes.  Dit sal heel moontlik eers na die druiwe pars seisoen kan realiseer.

Om met Dowes te werk in die Matzikama streek beteken ook dat ons baie op ander boere se plase in kontak sal kom met die gemeenskap.  Ons sal dus ook by die Amos projek betrokke raak om ons tyd nuttig te gebruik wanneer ons nie by Dowes betrokke is nie. 

Vanaf 18 Januarie 2010 gaan ons ‘n groot deel van die beging van 2010 gebruik om fondswerwing by gemeentes en individue te doen.   Graag wil ons van ons vriendskapsbande gebruik maak om hierdie bediening wyer te bemark. Ons nooi jou uit om as medewerker (fondswerwer) ook by hierdie unieke projek van dowes betrokke te raak.

Benodighede:
Ons besef ons lys van benodighede is buitengewoon lank, maar die impak van hierdie unieke bediening verplig ons om spontaan die lys met julle te deel.  Daarom dankie aan die wat reeds betrokke begin raak het. Die lys is as volg:

Vir Mura:
Klerekaste
Kombuiskaste
Geyser
Enkelbed matrasse
Lugrelaar (aircon)
Afdak vir parkering
Kontainers (6 m of 12 m) vir stoorplek – daar is geen motorhuis nie

Vir die G-B Sendingplaas:
Om mee te begin het ons groot advertensie borde nodig langs die hoof teerpadroete.
Plaasbakkie
Trekker
Alle denkbare plaasimplemente vir lusern-, skaap- asook vrugte boerdery
Kragopwekker en elektrisiteit opknap en aanlegging
Gereedskap
Opgaar watertenke, pype en pompe
Draad en pale
Matrasse (enkel, dubbel of driekwart)

Kerkie:
Rekenaar en ander Tegnologie om Dowes te bedien met visuele effekte
Kerkbanke en bekleedsel of spons en materiaal vir die maak daarvan
Kragopwekker
Afdak

Uitnodiging en Gebedsversoeke:
Graag nooi ons belangstellendes om vir ons te kom kuier en persoonlik saam met ons te bid, beplan, ervaar sodat julle verder kan gaan vertel. 

((Sms, epos of ‘n briefie in die pos is altyd welkom))…. 

Neem asb deeglik kennis van die volgende bladsy….

Vriende  van 2009 ,  Ek wil julle almal graag so bedank:
Deo Gratias Tust : daar was altyd ‘n ekstra Myl wat julle geloop het om ons projek te mobiliseer. Deur die jare het julle vir my soos ‘n eie-huisgesin geword.
Lorwa : Johan jy sal nie glo watter deure jy oopgemaak het vir Matzikama-Dowes projek.
Strooidakkerk: vir fondse, met ‘n lieflike geur van dankbaarheid aan Huis Vergenoegd.
Jurie: en sy huisgesin het as projekleier deur die jaar altyd ore gehad vir ons Sending.
Johan de Lange: ‘n man wat nie sy belofte verbreek het om my trek te behartig nie.
Roodekranskerk: sjoe so baie name om hier in tevoeg, dankie oom Steve,Tinus, ds. Muller en kollegas, Willie, Kobus, mev. Marais.
Ockie: ‘n krokkedil kan nie so deeglik byt soos Dr. Grundling nie. My vriend jou bystand het my verstom.
Handre: die ou is eenvoudig net anders (uitstekend, beskikbaar, passievol) jy verdien ‘n Jesus-Kroon my maat.
Marius Kotze: versorging van registrasie van ons npo (D3) Deaf Dream Development.
Marius Voster: hy’t alles oor-en-oor vir my verduidelik totdat ek verstaan. Dankie manne !
Marius du Randt: niemand kon hierdie jaar met ‘n breër glimlag as jy inspring saam met ons.
Erie: en Poppie se liefdevolle ondersteuning in tye wanneer ek “huisloos” was, roer my hart.
Claude: “hoe-sê” toe almal begin om die jaar af te sluit, het hy ingespring om ons uit te help.
Johan Booysen: sonder jou sou my projek nie betekenis en rigting kon vind nie.
Alro v/d Spuy: kyk broer jy kan organise hoor, ek was gek na jou styl van dinge doen.
Ritz : og, ai, sorry, nog ‘n telefoonoproepie asb… waar kry jy al die geduld met ons ?
Oom Frikkie: jou bydra om ons sending-huisie leefbaar te maak laat my lekker slaap.
Ma Rita: ‘n ma wat my altyd sal laat dink aan die vrou wat die 1 muntstuk ingegooi het……
Jaco: elke inloer, elke brokkie inligting, elke goeie wenk, wat jy kom deel het, was kosbaar.
Johan Lutz: ‘n uur se werk het jou ‘n dag gekos, tog het jy aangehou om uit te help, skerp jy!
Manie: altyd wanneer ek ‘n trekker benodig het was jou wiele aan die rol, my skool-tjom.
Mike: sekonde vir sekonde hou jy my website instand, mag jou maatskapy oortref word.
Marietjie: as ek ore kon koop vir iemand, sal ek graag joune wil laat rus vir nog belwerk.
Chris: dinge was nie altyd outomaties gedoen, jy was voortdurend gefokus met ons reëlings.
Oom Theo:  Jy was nie sommer net ‘n gewone winkellier nie, jy was vir ons ‘n spesiale uitkoms in noodsaaklike tye.
Dr. Leon Odendal: Ek was siek en jy’t intens gefokus om my gesond te maak, dankbaar.
Marénella: dankie dat jy altyd orals saamgery het wanneer pappa na vervelige afsprake gegaan het. Dit het my laat wonder of jy ‘n engel-maatjie gehad het in jou alleentye.

Laat berig:
Erik benodig dringend nuwe gehoorapparate ( NAIDA-5 model), vervangingsprys R110 000. 
Indien u fondse hiervoor wil skenk.

Nuwe adres:
Erik de Waal,  Posbus 101,  Lutzville,  8165.   www.deafdreamdevelopment.co.za
Met Jesus se liefde deel ek met julle: Eff.1.18-22.
Groete
ERIK DE WAAL

Verwysings: 

Ds. Muller Oosthuizen:  083 446 1912

Mnr. Tinus Pretorius: 082 817 0419

Comments are closed.

Nuusbriewe
Soek