PostHeaderIcon NUUSBRIEF MAART 2008

Alhoewel ons reeds ‘n paar nuusbrokkies uitgedeel het, is hierdie ons amptelike nuusbrief van D³. 

Stigting:  Deur my roeping loof ek Jesus en wil ek eerstens vertel wie D³ presies is.

Na vyftien jaar in die bediening, spesifiek aan Sending vir Dowes, word ek, Erik, gelei om meer spesiale werk te doen vir Dowes. Vir daardie doel, stig ons die Nie-winsgewinde organisasie, Deaf Dream Development. Ons noem dit ook sommer kortliks D³, want dit wys so maklik in gebaretaal.

Ons fokus sal altyd Sending aan Dowes op die Platteland wees, maar met die ontstaan van D³, sien ek ook duidelik dat Dowes van die Platteland baie verskilende trauma situasies het.  Daarom is die funksie van D³ ook terapeutiese versorging van Dowes tydens die proses van my Sending-uitreike.

Ons wil daarom ook alle vrywilligers en medewerkers wat insig en hulp verleen het vir die registrasie en tot standkoming van D³, uit opregte Jesus-liefde bedank.

Span:    Sending vir Dowes is reeds agt jaar ingeskakel by die NG Strooidakkerk. Die Strooidakkerk is Erik se enigste uitstuur gemeente en ons is baie bly dat hulle my ondersteun het in hierdie bediening vir Dowes. Ook in hierdie tyd is ons dankbaar vir Jepsa, ‘n organisasie van Ockie Grundling, met sy onbaatsigtige bydrae.  Laastens, maar nie die minste nie, ons dankbaarheid aan die Deo Gratias Trust wat deur die jare getroue ondersteuning, intense sorg asook in diepe-omgee by ons betrokke was, veral nou in 2008 met die mobilisering van D³.

Gou het ek besef alleen kan ek nie die werk doen nie. Die Here het medewerkers gestuur om deel te word. Ek stel die span van D³ soos volg bekend:

Direkteur:  Erik. 

Pojekbestuurder:  (tydelik vir 5 maande) prop. Werner. 

Projekleier:  Jurie.

Sekretaresse:  Marietjie.

Maatskaplike werkster:  Leana.

Verteenwoordiger:  Erna.

Medewerker:  Hendrika, oom Conradie en sy huisgesin, Rita,….. (Hou die nuusbrief dop en volgende keer sien jy ‘n mooi foto van elkeen).
Vra Jesus of jou naam ook volgende keer hier geskryf kan word.
Ons verwelkom enige persoon wat voel dat die Here hulle by D³ wil betrokke maak.  Jy is werklik baie welkom om jou insig en hulp te kom aanbied.

DIE WERK BEGIN.  Eerste Uitreik:

(Overberg + Breërivier)

Uiteindelik kon ek onder die naam, D³ die twee uitreike na Dowes op die Platteland doen.  Die eerste uitreik was gedurende Februarie in die omgewing van Montagu en Barrydale.

Omrede dit na soveel jare weer my eerste uitreik was, was daar baie veranderinge en aanpassings wat gemaak moes word en dit was moeilik om weer die Dowes te vind, want party van hulle het intussen verhuis. Ander dinge wat die uitreik moeilik gemaak het, was die verskil in kommunikasie en kultuur waarin ons mekaar soms verkeerd verstaan.  Om weer opvolgwerk en kontak te maak met Dowes was ‘n interessante uitdaging.  Dit het my veral opgewonde gemaak om te sien hoe graag Dowes as ‘n groep wil bestaan.  Dit was fantasties, en ek loof die Here elke keer, as ek die verligting op die gesigte sien wanneer ek die proses van bewusmaking en aksies met hulle deel.

Die groepie van agt Dowes wat ek in die verlede in Barrydale bereik het was steeds daar. Die ontvangs was aangenaam en vriendelik.  Ja, die kommunikasie was baie gebroke omdat meeste van hierdie Dowes nog nooit op skool was nie en daarom nie kan lees of skryf nie en beperkte gebaretaal het.  Gevolglik kon hulle nog nie die Bybel lees nie.  Min van hulle het daarom nog nie die Evangelie ontvang nie.

My doelwit was om eerstens ‘n goeie verhouding te bou sodat ‘n her-opvolg besoek moontlik gemaak kan word.  Net voordat ek daar weg is, wou ek darem ten minste iets geesteliks bring.  Toe ek vra of hulle vir Jesus ken, was die antwoord, duidelik “ja”.  Ek vra toe myself, wat maak ek dan nog hier as hulle dan reeds vir Jesus ken?  Maar een horende persoon wat die gesprek gevolg het, sê nee, die Jesus waarvan hulle praat is op televisie, die staatspresident. Dit beteken party van hulle verstaan dit so: “Jesus is bo mense en hy voorsien, die staatspresident is die hoof van ons land en hy voorsien, so is die staatspresident op televisie dan Jesus”.

DIE WERK VORDER. Tweede Uitreik:
(Namakwaland)
Alhoewel dit ‘n baie taai en uitputtende uitreik was, was dit baie suksesvol in terme van die hoeveelheid nuwe Dowes wat aan D³ uitgewys is en wat ek kan bereik.  Die oggend van my vertrek hier uit Gordonsbaai sak ‘n reenbui uit en feitlik al my bagasie in die voertuig is deurnat.  Die nat bagasie asook ander dinge wat daarna volg, veroorsaak dat ek toe eers twee dae later kon vertrek.
So al in die reis padlangs, het dit my verbaas oor die reaksie op D³ se logo op die deur van die bakkie.  Sonder dat ek daarvoor gevra het, het verskeie mense my genader met besonderhede van waar ek hulle dorp se Dowes kon vind.  Met hierdie informasie kon ek verder ry na dorpe soos, Koekenaap, Bitterfontein, Garies asook Doringbaai. In totaal was dit agt “nuwe” Dowes.
Met nadere ondersoek vind ek weereens dat ook hierdie Dowes geen of beperkte skoolonderrig het.  Gevolglik was die kommunikasie weer ‘n kwessie, maar dit was gou duidelik dat hierdie mense terapeutiese sowel as Geestelike versorging benodig. Daarom is ek bly dat ek nou ook deurmiddelvan D³ hierdie pastorale versorging kan doen.

Ek loof die Here vir mense soos Poppie de Waal van Lutzville.  Sy het my verstom met hoeveel bewusmaking sy gedoen het deur net te getuig van hierdie bediening van D³ aan Dowes op vêr afgeleë dorpe.  Deur haar doelbewuste pogings, kon ek vier van die agt Dowes vind.
Soos wat ek die inligting van Poppie op gevolg het, het dit my 200km verder na ander dorpe geneem.  Ek ken nie al die grondpaadjies nie en moes baie heen-en-weer ry om by die regte plekke uit te kom. Dit het baie tyd geneem en ek kon nie werklik genoeg tyd saam met die Dowes hê nie.

Na ‘n week op die grondpaaie van Namakwaland wat in ‘n swak toestand is, begin my bakkie probleme gee.  Vir die tweede maal op hierdie uitreik, besef ek die bose is hier en besig om God se Koningskrykswerk aan Dowes te infiltreer.  Op ‘n Saterdagmiddag om 15:00 op ‘n afgeleë, stamperige grondpad, 20 km van die naaste mense, kom my voertuig tot stilstand.  Ek oorweeg verskeie opsies.  Die eerste natuurlik gebed.  Die tweede gedagte was om die pad te voet in hierdie hitte verder te stap, maar nee, ek besluit om die bakkie teen ‘n klein afdraend ‘n “running start” te gee.  My plan slaag en ek bereik Koekenaap.  My suster, Charlotte, het ‘n verassende plan en sy gaan klop aan by die woning van ‘n parte winkel.  Met ‘n nuwe battery is ons daar weg.  Later sou ons uitvind die battery bied nie die oplossing.  Maar ek moes voortgaan, want Sondagoggend het ek ‘n besoek aan Loeriesfontein.
Ek bereik die dorp en … “my naam is skoon” !!!  Was jy al op Loeriesfontein?  Laat my toe om hierdie woorde te skryf.  Vir my is dit gemeentelede met omgee, begrip, en ondersteuning wat baie situasies wil oorbrug.  Die kwessie van my voertuig bereik heelwat ore en ‘n pragtige familie bied my huisvesting aan tot die volgende dag.  Op die manier vertoef ek langer en kry geleendtheid om nog meer te kan getuig van D³ se doelwit.
Met die nodige tegnologie bereik ek weer Vredendal.  Daar aangekom los die auto-elektrisiën al sy werk toe hy die bakkie se logo lees.  Na ‘n vinnige ondersoek herstel hy die probleem.  Sy volgende woorde was:  “dis gratis meneer, doen jy net voort met hierdie goeie werk”.

Wat leer ek hieruit?  ‘n Mens sou nou dink dat hierdie meganiese probleme met die voertuig ‘n gesukkel was, maar nee, ek het ondervind ons denke, tyd, bedoeling en beplanning is nie altyd God se plan met insidente soos hierdie nie.  Hierdie gebeure het juis mense betrek en bewus gemaak van Sy Koningkrykswerk.  Maar nog meer, met my terugkeer na Lutzville, was die tydsberekening perfek vir afsprake wat ek die vorige week nie kon afhandel nie.  
In die laaste paar dae van die uitreik het ek besef dat daar nog so baie werk is wat ons vir die Here kan doen.  Nog soveel mense om te bereik.  Ek weet nou dat:  “As al die volke en nasies bereik is, dan sal daar nog Dowes daarbinne ook wees wat bereik moet word”.  Dowes is ook deel van God se Koninkryk, ons is daarom nou tot verantwoordelikheid geroep om iets hieraan te doen.

Met my tuiskoms in Gordonsbaai na twee weke se uitreik, was ek diep binne myself tevrede met wat bereik is en ek loof die Here vir die sukses wat behaal is.
Vir April beplan ek geen uitreike nie, want daar is nuwe beplanning en administrasie wat deur gewerk moet word vir die volgende uitreik in Mei.  Alleen kan ek dit nie alles doen nie.  Ons hier by D³ is dus wagtend op jou as medewerker.

BENODIG:
Ja ons het behoeftes om hierdie werk te doen.  Sien die lys hieronder en kyk of daar iets is waarmee jy gemaklik voel om mee te kan help.
* Venootskappe met elke ander kerk
* Medewerkers, om te help met bewusmaking van D³
* Skryfbehoeftes (ink en papier vir drukker) en pamflet/nuusbrief verspreiding.
* Kantoortoerusting en tegnologie instandhouding.
* Petrol/diesel vir die groot afstande wat ek na Dowes op die platteland moet ry.
* ‘n 8 of 10 ton vragmotor
* 6 meter vraghouers, of staal waarmee ons kontainers kan bou.
* ‘n Argitek en boumateriaal vir die basis van D³ in Gordonsbaai.
* Versorging vir my gesin en huishouding

VERWYSINGS:                                                                                                                                 Indien jy meer wil weet van wie D³ is en wat ons doen, kontak gerus hierdie persone:
Ds. Fanie Kriel (NG Strooidakkerk Paarl).                                                                                    Mnr. Conradie van Heerden (Deo Gratias Trust).                                                                          Prop. Werner Redelinghuys (Projekbestuurder van D³ by NG Helderbergkerk).

Comments are closed.

Nuusbriewe
Soek