Sendeling / Erik Fokus vir 2008

  • Kontak ongeletterde en onbereikte ‘plaaslike’ dowes
  • Verhoudingsbou met, evangelisasie van en terapeutiese
    sorg vir plaaslike dowes
  • Vennootskapvorming met en bemagtiging/toerusting van
    gemeentes i.t.v. dowe-bediening

Personeel

Image3

D³ uitvoerende direkteur, Erik de Waal

Erik (self gehoorgestremd) neem sy roeping sedert 1992, tydens ‘n Diensjaar vir Christus ernstig op.  Hiertydens werk hy vir een jaar in die De La Bat gemeente vir Dowes in die noordelike voorstede van Kaapstad. Hy begin in 1993 met voltydse studies aan die Hugenote Kollege. Ongelukkig moes sy studies onvoltooid gestaak word, aangesien hoë akademiese taal en  konsepte nie genoegsaam binne dowes se kultuur en taalvermoëns akkomodeer kan word nie.

Hierna bedien hy (deeltyds) vir sewe jaar dowes op die Kaapse platteland en aan die Weskus. Tot op ‘n dag 1999 dat ‘n weldoener dit vir hom moontlik maak om in Amerika te gaan studeer. Erik voltooi sy Teologiese graad aan ‘n Universiteit spesifiek vir dowes en dus binne die konteks van dowes se taal en kultuur.

Met sy terugkeer uit Amerika begin hy werk aan een van sy ideale om ‘n Teologiese Kollege vir Dowes te begin. In samewerking met ‘n loodskomitee bestaande uit 7 predikante en kundiges uit verskeie kerkdenominasies, word ‘n Teologiese Kollege vir Dowes, DCMA (Deaf Christian Mission Africa) in 2005 gestig.

In 2005 skryf hy in vir die graad MTh Kliniese Pastoraat-graad aan die Teologiese Fakulteit op Stellenbosch. (Dit is die eerste keer dat hierdie studie-rigting deur ‘n gehoorgestremde persoon in Suid-Afrika aangepak word. Sy doel hiermee is om homself te bekwaam om dowe persone pastoraal te versorg.