Image2

D³ as Christelike (nie-winsgewende) organisasie glo dat die Drie-enige God ons deur Sy Woord en Gees vorm om met ‘n passie vir God en ‘n hart vir alle mense te lewe. Ons glo egter dat God ons na dowe/gehoorgestremde persone stuur om ‘n teken, voorsmaak en instrument van Sy koninkryk te wees en om Sy koninkryk dáár te ontdek.

Na wie stuur die Here ons?

God stuur ons na dowe/gehoorgestremde persone om dáár ‘n teken, voorsmaak en instrument van Sy koninkryk te wees en om ook Sy koninkryk dáár te ontdek. God stuur ons ook na horende gemeentes om hulle te bemagtig om by dowe/gehoorgestremde persone in hulle omgewing betrokke te raak.